بازی مجارستان و السالوادور در مرحله گروهی جام جهانی 1982 اسپانیا

تاریخ بازی : سه شنبه 1361/03/25
ساعت بازی: 21:00
مکان بازی: Elche
لوییس رامیرز(64)
نیمه اول: ( 0 : 3 )
نیمه دوم: ( 1 : 10 )
تیبور نیلاشی(4)
گابور پولوشکی(11)
لاسلو فازکاش(23)
جوزف توت(50)
لاسلو فازکاش(54)
لازلو کیش(69)
لازار سنتش(70)
لازلو کیش(72)
لازلو کیش(76)
تیبور نیلاشی(83)
بازیکنان اصلی السالوادور
[ 1 ]لوییس گوئیوارا مورا
[ 2 ]ماریو کاستیو
[ 3 ]خوزه خوول
[ 4 ]کارلوس رسینوس
[ 6 ]خوئاکین ونتورا-79
[ 8 ]خوزه روگاماس-26
[ 9 ]فرانسیسکو هرناندز
[ 10 ]خوزه هوئزو
[ 11 ]خورخه گونزالز
[ 13 ]خوزه ریواس
[ 15 ]خایمه رودریگز
بازیکنان ذخیره السالوادور
[ 5 ]رامون فاگوئاگا+79
[ 7 ]سیلویو آکینو
[ 12 ]فرانسیسکو اوسورتو
[ 14 ]لوییس رامیرز+26
[ 16 ]موریسیو آلفارو
[ 17 ]گیرمو راگازونه
[ 18 ]میگوئل آنخل دیاز
[ 19 ]خولیو هرناندز
[ 20 ]خوزه مونگوئیا
بازیکنان اصلی مجارستان
فرنس میساروش [1 ]
گیوزو مارتوش [2 ]
لاسلو بالینت [3 ]
جوزف توت [4 ]
-68شاندور مولر [5 ]
ایمره گارابا [6 ]
لاسلو فازکاش [7 ]
تیبور نیلاشی [8 ]
-56آندراش تروچیک [9 ]
گابور پولوشکی [11 ]
شاندور شالای [14 ]
بازیکنان ذخیره مجارستان
+56لازلو کیش[ 10 ]
+68لازار سنتش[ 12 ]
تیبور راب[ 13 ]
بلا بودونی[ 15 ]
فرنتس چونگرادی[ 16 ]
کاروی چاپوی[ 17 ]
آتیلا کرکش[ 18 ]
جوزف وارگا[ 19 ]
جوزف چوهای[ 20 ]
بلا کاتزیرز[ 21 ]
ایمره کیش[ 22 ]
تیم داوری
داور اول: Ebrahim AL DOY (BHR)
داور دوم: Charles George CORVER (NED)
داور سوم: Henning LUND-S?RENSEN (DEN)