بازی پرو و کامرون در مرحله گروهی جام جهانی 1982 اسپانیا

تاریخ بازی : سه شنبه 1361/03/25
ساعت بازی: 17:15
مکان بازی:
نیمه اول: ( 0 : 0 )
نیمه دوم: ( 0 : 0 )
بازیکنان اصلی کامرون
[ 1 ]توماس نکونو
[ 2 ]میشل کاهام
[ 4 ]رنه اندیجیا
[ 5 ]ژان اونانا
[ 6 ]ایمانوئل کونده
[ 7 ]افرم مبوم
[ 8 ]گرگورا مبیدا
[ 9 ]راجر میلا-89
[ 14 ]تئوفیل آبگا
[ 16 ]ابراهیم آئودو
[ 18 ]ژاک انژوئا-73
بازیکنان ذخیره کامرون
[ 3 ]ادموند انوکا
[ 10 ]ژان پیر توکوتو+89
[ 11 ]چارلز توبه
[ 12 ]جوزف آنتونی بل
[ 13 ]پل باهوکن+73
[ 15 ]فرانسوا ندومبه لئا
[ 17 ]جوزف کامگا
[ 19 ]جوزف انانگا
[ 20 ]آلن ایبو ماکونگو
[ 21 ]ارنست ایبونگه
[ 22 ]سیمون شوبانگ
بازیکنان اصلی پرو
خایمه دوئارته [2 ]
رافائل سالگوئرو [3 ]
-57گرمن لگیا [5 ]
خوزه ولاسکوئز [6 ]
سزار کوئتو [8 ]
خولیو سزار اوریبه [9 ]
-57توفیلو کوبیلاس [10 ]
خوان کارلوس اوبلیتاس [11 ]
روبن دیاز [15 ]
خورخه اولچئا [16 ]
رامون کیروگا [21 ]
بازیکنان ذخیره پرو
اوزبیو آکاسوزو[ 1 ]
هوگو گاستولو[ 4 ]
+57خرنیمو باربادیو[ 7 ]
خوزه گونزالز گانوزا[ 12 ]
اسکار آریزاگا[ 13 ]
میگوئل گوتیرز[ 14 ]
فرانسو ناوارو[ 17 ]
ادواردو مالاسکوئز[ 18 ]
+57گیرمو لا روسا[ 19 ]
پرسی روخاس[ 20 ]
لوییس رینا[ 22 ]
تیم داوری
داور دوم: Nicolae RAINEA (ROU)
داور سوم: Adolf PROKOP (GDR)
دوره جامع دیجیتال مارکتینگ
آکادمی ایران دیما
ارتباط در واتس اپ
09152666888