بازی برزیل و شوروی در مرحله گروهی جام جهانی 1982 اسپانیا

تاریخ بازی : دوشنبه 1361/03/24
ساعت بازی: 21:00
مکان بازی: Seville
آندره بال(34)
نیمه اول: ( 1 : 0 )
نیمه دوم: ( 1 : 2 )
سقراط(75)
ادر(88)
بازیکنان اصلی شوروی
[ 1 ]رینات داسیف
[ 2 ]تنگیز سوئاتولیدزه
[ 3 ]الکساندر چیوادز
[ 5 ]سرگی بالتاشا
[ 6 ]آناتولی دیمیانینکا
[ 7 ]راماس شینگله-88
[ 8 ]ولادیمیر بیسونوف
[ 9 ]یوری گاولیلوف-74
[ 11 ]آلگ بلاخین
[ 12 ]آندره بال
[ 13 ]ویتالی دارسلیا
بازیکنان ذخیره شوروی
[ 4 ]واگیز خیدییاتولین
[ 10 ]خورن آگانسیان
[ 14 ]سرگی باروفسکی
[ 15 ]سرگی آندریف+88
[ 16 ]سرگی رودیونوف
[ 17 ]لیونید بوریاک
[ 18 ]یوری سوسلاپاروف+74
[ 19 ]وادیم یوتوشنکا
[ 20 ]آلگ رامانتسف
[ 21 ]ویکتور چانوف
[ 22 ]ویچسلاف چانوف
بازیکنان اصلی برزیل
والدیر پرس [1 ]
لئاندرو [2 ]
اسکار [3 ]
لوزینیهو [4 ]
ژونیور [6 ]
سقراط [8 ]
سرژینیهو [9 ]
زیکو [10 ]
ادر [11 ]
فاکائو [15 ]
-46دیرکئو [21 ]
بازیکنان ذخیره برزیل
تونینیهو سرزو[ 5 ]
+46پائولو ایزیدورو[ 7 ]
پائلو سرژیو[ 12 ]
ادوالدو[ 13 ]
ژونینیهو فونسیکا[ 14 ]
ادینیهو[ 16 ]
پدرینیهو[ 17 ]
باتیستا[ 18 ]
رناتو[ 19 ]
روبرتو دینامیته[ 20 ]
کارلوس[ 22 ]
تیم داوری
داور اول: Augusto LAMO CASTILLO (ESP)
داور دوم: Victoriano SANCHEZ ARMINIO (ESP)
داور سوم: Jose L. GARCIA CARRION (ESP)