بازی نیجریه و بوسنی در مرحله گروهی جام جهانی 2014 برزیل

تاریخ بازی : یکشنبه 1393/04/01
ساعت بازی: 02:30
مکان بازی: Cuiaba
نیمه اول: ( 0 : 1 )
نیمه دوم: ( 0 : 1 )
پیتر اودیمینجی(29)
بازیکنان اصلی بوسنی
[ 1 ]آسمیر بگوویچ
[ 4 ]امیر اسپاهیچ
[ 7 ]محمد بشیچ
[ 8 ]میرالم پیانیچ
[ 10 ]زویزدان میسیموویچ
[ 11 ]ادین ژکو
[ 13 ]منصور مویجا
[ 15 ]تونی شونییچ
[ 16 ]سناد لولیچ-58
[ 18 ]هاریس مدونیانین-64
[ 20 ]ایزت هایروویچ-57
سافت سوشیچ (Safet Susic) از بوسنی
بازیکنان ذخیره بوسنی
[ 2 ]آودیا ورشایویچ
[ 3 ]ارمین بیچاکچیچ
[ 5 ]سئاد کولاشیناس
[ 6 ]اوگنین ورایش
[ 9 ]وداد ایبیشویچ+57
[ 12 ]یاسمین فیزیچ
[ 14 ]تینو سون سوشیچ+64
[ 17 ]سنیاد ایبریچیچ
[ 19 ]ادین ویشچا
[ 21 ]آنل هاژیچ
[ 22 ]آسمیر آودوکیچ
[ 23 ]سجاد سالیهوویچ+58
بازیکنان اصلی نیجریه
ویسنت اینیما [1 ]
جوزف یوبو [2 ]
افه آمبروسه [5 ]
-65احمد موسی [7 ]
پیتر اودیمینجی [8 ]
امانوئل امنیکه [9 ]
جان اوبی میکل [10 ]
جوان اوشانیوا [13 ]
اوگنیی اونازی [17 ]
-75مایکل باباتونده [18 ]
کنت اومرو [22 ]
استفان کشی (Stephen Keshi)
بازیکنان ذخیره نیجریه
+75ایکه اوزونیی[ 3 ]
روبن گابریل[ 4 ]
آزبویکه اگوئکو[ 6 ]
ویکتور موسس[ 11 ]
ابنزر اودونلامی[ 12 ]
گادفری اوبوئابونا[ 14 ]
رامون عزیز[ 15 ]
آستین ایجاد[ 16 ]
اوچی نئوفور[ 19 ]
مایک اوچبو[ 20 ]
چیگوزی آگبیم[ 21 ]
+65شولا آمئوبی[ 23 ]
تیم داوری
دوره جامع دیجیتال مارکتینگ
آکادمی ایران دیما
ارتباط در واتس اپ
09152666888