بازی برزیل و لهستان در مرحله گروهی جام جهانی 1978 آرژانتین

تاریخ بازی : چهارشنبه 1357/03/31
ساعت بازی: 16:45
مکان بازی:
ژیگورز لاتو(45)
نیمه اول: ( 1 : 1 )
نیمه دوم: ( 1 : 3 )
نلهینیو(12)
روبرتو دینامیته(57)
روبرتو دینامیته(63)
بازیکنان اصلی لهستان
[ 3 ]هنریک ماسولویچ
[ 4 ]آنتونی شامانوفسکی
[ 5 ]آدم ناوالکا
[ 6 ]جورج گورگون
[ 8 ]هنریک کاسپرچاک-64
[ 9 ]ولادیسلا ازمودا
[ 12 ]کاژیمیرژ دینا
[ 16 ]ژیگورز لاتو
[ 17 ]آندره شارماخ
[ 18 ]زیبیگینیف بانیک
[ 21 ]زیگمونت کوکلا
بازیکنان ذخیره لهستان
[ 1 ]یان توماشفسکی
[ 2 ]ولودجیمیش مازور
[ 7 ]آندره ایوان
[ 10 ]وویچخ رودی
[ 11 ]بوهدان ماشدالر
[ 13 ]بیانوش کوپسویچ
[ 14 ]میروسلاف یوستک
[ 15 ]مارک کوستو
[ 19 ]ولودجیمیش لوبانسکی+64
[ 20 ]رومان وویچیسکی
[ 22 ]زدژیسلاف کوستشوا
بازیکنان اصلی برزیل
لئو [1 ]
تونینیهو [2 ]
اسکار [3 ]
آمارال [4 ]
-77تونینیهو سرزو [5 ]
-7زیکو [8 ]
دیرکئو [11 ]
نلهینیو [13 ]
باتیستا [17 ]
ژِیل [18 ]
روبرتو دینامیته [20 ]
بازیکنان ذخیره برزیل
ادینیهو[ 6 ]
ز سرژیو[ 7 ]
رینالدو[ 9 ]
+77ریولینو[ 10 ]
کارلوس[ 12 ]
آبل[ 14 ]
پولوزی[ 15 ]
رودریگز نتو[ 16 ]
+7ژورژ مندونسا[ 19 ]
شیکو[ 21 ]
والدیر پرس[ 22 ]
تیم داوری
داور اول: Juan Ambrosio SILVAGNO CAVANNA (CHI)
داور دوم: Anatoly IVANOV (URS)
داور سوم: Alfonso GONZALEZ ARCHUNDIA (MEX)