بازی آلمان غربی و هلند در مرحله گروهی جام جهانی 1978 آرژانتین

تاریخ بازی : یکشنبه 1357/03/28
ساعت بازی: 16:45
مکان بازی:
آری هان(27)
رنه فان د کرکهوف(84)
نیمه اول: ( 1 : 1 )
نیمه دوم: ( 2 : 2 )
رودیگر آبرامچیک(3)
دیتر مولر(70)
بازیکنان اصلی هلند
[ 1 ]پیت شرایفرش
[ 2 ]یان پورتفیلیت
[ 5 ]روت کرول
[ 6 ]ویم جانسن
[ 7 ]پیتر ویلدسشوپ-79
[ 9 ]آری هان
[ 10 ]رنه فان د کرکهوف
[ 11 ]ویلی فان د کرکهوف
[ 12 ]راب رنسنبرینک
[ 16 ]یوهانی رپ
[ 22 ]ارنی براندس
بازیکنان ذخیره هلند
[ 3 ]دیرک شونایکر
[ 4 ]آدری فان کرای
[ 8 ]یانگ یونگبلوت
[ 13 ]یوهان نیسکنس
[ 14 ]یوهان بوسکامپ
[ 15 ]هوگو هوفنکامپ
[ 17 ]ویم رایشبرگن
[ 18 ]دیک نانینگا+79
[ 19 ]پیم دوسبرگ
[ 20 ]ویم سوربیر
[ 21 ]هری لوبسه
بازیکنان اصلی آلمان غربی
سپ مایر [1 ]
برتی فوگتس [2 ]
برند دیتس [3 ]
رولف روسمن [4 ]
مانفرد کالتس [5 ]
راینر بونهوف [6 ]
رودیگر آبرامچیک [7 ]
کارل هاینتس رومینیگه [11 ]
دیتر مولر [14 ]
اریش بیر [15 ]
برند هولتسنباین [17 ]
بازیکنان ذخیره آلمان غربی
هربرت سیمرمن[ 8 ]
کلائوس فیشر[ 9 ]
هانتس فلوهه[ 10 ]
هانس جورج شواتسنبک[ 12 ]
هارالت کونوپکا[ 13 ]
برند کولمن[ 16 ]
گرد سیوه[ 18 ]
رونالت وورم[ 19 ]
هانسی مولر[ 20 ]
رودی کارگوس[ 21 ]
دیتر بوردنسکی[ 22 ]
تیم داوری
داور اول: Ramon I. BARRETO RUIZ (URU)
داور دوم: Miguel Francisco COMESANA (ARG)
داور سوم: Arnaldo D. C. COELHO (BRA)