بازی هلند و اتریش در مرحله گروهی جام جهانی 1978 آرژانتین

تاریخ بازی : چهارشنبه 1357/03/24
ساعت بازی: 13:45
مکان بازی:
اریش اوبرمایر(79)
نیمه اول: ( 0 : 3 )
نیمه دوم: ( 1 : 5 )
ارنی براندس(6)
راب رنسنبرینک(35)
یوهانی رپ(36)
یوهانی رپ(53)
ویلی فان د کرکهوف(82)
بازیکنان اصلی اتریش
[ 1 ]فریدل کونسیلیا
[ 2 ]رایرت زارا
[ 3 ]اریش اوبرمایر
[ 4 ]گرهارت برایتنبرگر
[ 5 ]برونو پسای
[ 7 ]جوزف هیکرسبرگر
[ 8 ]هربرت پوراسکا
[ 9 ]هانس کرانکل
[ 10 ]ویلهم کرایتس
[ 11 ]کورت یارا
[ 12 ]ادوارد کریگر
بازیکنان ذخیره اتریش
[ 6 ]رابرت هاتنبرگر
[ 13 ]گونتر هاپیش
[ 14 ]هاینریش اشتراسر
[ 15 ]هریبرت ویبر
[ 16 ]پیتر پرسیدیس
[ 17 ]فرانتس اوبرآخر
[ 18 ]والتر شاخنر
[ 19 ]هانس پیرکنر
[ 20 ]ارنست بائومایستر
[ 21 ]اروین فوکسبیشلر
[ 22 ]هوبرت بائومگارتنر
بازیکنان اصلی هلند
پیت شرایفرش [1 ]
یان پورتفیلیت [2 ]
روت کرول [5 ]
ویم جانسن [6 ]
پیتر ویلدسشوپ [7 ]
آری هان [9 ]
-60رنه فان د کرکهوف [10 ]
ویلی فان د کرکهوف [11 ]
راب رنسنبرینک [12 ]
یوهانی رپ [16 ]
-66ارنی براندس [22 ]
بازیکنان ذخیره هلند
+60دیرک شونایکر[ 3 ]
+66آدری فان کرای[ 4 ]
یانگ یونگبلوت[ 8 ]
یوهان نیسکنس[ 13 ]
یوهان بوسکامپ[ 14 ]
هوگو هوفنکامپ[ 15 ]
ویم رایشبرگن[ 17 ]
دیک نانینگا[ 18 ]
پیم دوسبرگ[ 19 ]
ویم سوربیر[ 20 ]
هری لوبسه[ 21 ]
تیم داوری
داور اول: John Robertson P. GORDON (SCO)
داور دوم: Arturo Andres ITHURRALDE (ARG)
داور سوم: Farouk BOUZO (SYR)