بازی اسکاتلند و هلند در مرحله گروهی جام جهانی 1978 آرژانتین

تاریخ بازی : یکشنبه 1357/03/21
ساعت بازی: 16:45
مکان بازی:
راب رنسنبرینک(34)
یوهانی رپ(71)
نیمه اول: ( 1 : 1 )
نیمه دوم: ( 2 : 3 )
کنی دالگلیش(44)
آرچی جمیل(47)
آرچی جمیل(68)
بازیکنان اصلی هلند
[ 2 ]یان پورتفیلیت
[ 5 ]روت کرول
[ 6 ]ویم جانسن
[ 8 ]یانگ یونگبلوت
[ 10 ]رنه فان د کرکهوف
[ 11 ]ویلی فان د کرکهوف
[ 12 ]راب رنسنبرینک
[ 13 ]یوهان نیسکنس-10
[ 16 ]یوهانی رپ
[ 17 ]ویم رایشبرگن-44
[ 20 ]ویم سوربیر
بازیکنان ذخیره هلند
[ 1 ]پیت شرایفرش
[ 3 ]دیرک شونایکر
[ 4 ]آدری فان کرای
[ 7 ]پیتر ویلدسشوپ+44
[ 9 ]آری هان
[ 14 ]یوهان بوسکامپ+10
[ 15 ]هوگو هوفنکامپ
[ 18 ]دیک نانینگا
[ 19 ]پیم دوسبرگ
[ 21 ]هری لوبسه
[ 22 ]ارنی براندس
بازیکنان اصلی اسکاتلند
آلن راف [1 ]
ویلی دوناچی [3 ]
مارتین بوکان [4 ]
بروس ریوش [6 ]
کنی دالگلیش [8 ]
جو جردن [9 ]
آسا هارتفورد [10 ]
استوارت کندی [13 ]
تام فورسایث [14 ]
آرچی جمیل [15 ]
گریم سانس [18 ]
بازیکنان ذخیره اسکاتلند
ساندی جاردین[ 2 ]
گوردون مکگویین[ 5 ]
دون ماسون[ 7 ]
ویلی جانستون[ 11 ]
جیمی بلایت[ 12 ]
لو ماکاری[ 16 ]
درک جانستون[ 17 ]
جان رابرتسون[ 19 ]
بابی کلارک[ 20 ]
جو هارپر[ 21 ]
کنی برنس[ 22 ]
تیم داوری
داور اول: Erich LINEMAYR (AUT)
داور دوم: Karoly PALOTAI (HUN)
داور سوم: Hedi SEOUDI (TUN)