بازی آلمان غربی و تونس در مرحله گروهی جام جهانی 1978 آرژانتین

تاریخ بازی : شنبه 1357/03/20
ساعت بازی: 16:45
مکان بازی:
نیمه اول: ( 0 : 0 )
نیمه دوم: ( 0 : 0 )
بازیکنان اصلی تونس
[ 2 ]مختار دویب
[ 3 ]علی کابی
[ 4 ]خالد قاسمی
[ 6 ]نجیب قومید
[ 7 ]تمیم لاخزامی
[ 8 ]عجربی بن رحیم
[ 9 ]محمد عقید-82
[ 10 ]طارق ذیاب
[ 12 ]خمیس لبیدی
[ 20 ]عمر جبالی
[ 22 ]مختار نایلی
بازیکنان ذخیره تونس
[ 1 ]صادق ساسی
[ 5 ]محسن لبیدی
[ 11 ]رئوف بن عزیز+82
[ 13 ]نجیب لیمان
[ 14 ]صلاح قروی
[ 15 ]محمد بن موسی
[ 16 ]اوهماین شهایبی
[ 17 ]رضا الوز
[ 18 ]کامل چبالی
[ 19 ]مختار حسنی
[ 21 ]لامین بن عزیز
بازیکنان اصلی آلمان غربی
سپ مایر [1 ]
برتی فوگتس [2 ]
برند دیتس [3 ]
رولف روسمن [4 ]
مانفرد کالتس [5 ]
راینر بونهوف [6 ]
کلائوس فیشر [9 ]
هانتس فلوهه [10 ]
کارل هاینتس رومینیگه [11 ]
دیتر مولر [14 ]
هانسی مولر [20 ]
بازیکنان ذخیره آلمان غربی
رودیگر آبرامچیک[ 7 ]
هربرت سیمرمن[ 8 ]
هانس جورج شواتسنبک[ 12 ]
هارالت کونوپکا[ 13 ]
اریش بیر[ 15 ]
برند کولمن[ 16 ]
برند هولتسنباین[ 17 ]
گرد سیوه[ 18 ]
رونالت وورم[ 19 ]
رودی کارگوس[ 21 ]
دیتر بوردنسکی[ 22 ]
تیم داوری
داور اول: Cesar GUERRERO OROSCO (PER)
داور دوم: Miguel Francisco COMESANA (ARG)
داور سوم: Luis PESTARINO (ARG)
دوره جامع دیجیتال مارکتینگ
آکادمی ایران دیما
ارتباط در واتس اپ
09152666888