بازی هلند و پرو در مرحله گروهی جام جهانی 1978 آرژانتین

تاریخ بازی : چهارشنبه 1357/03/17
ساعت بازی: 16:45
مکان بازی:
نیمه اول: ( 0 : 0 )
نیمه دوم: ( 0 : 0 )
بازیکنان اصلی پرو
[ 2 ]خایمه دوئارته
[ 3 ]رودولفو مانزو
[ 4 ]هکتور چومپیتاز
[ 5 ]روبن دیاز
[ 6 ]خوزه ولاسکوئز
[ 7 ]خوان مونانته
[ 8 ]سزار کوئتو
[ 10 ]توفیلو کوبیلاس
[ 11 ]خوان کارلوس اوبلیتاس
[ 19 ]گیرمو لا روسا
[ 21 ]رامون کیروگا
بازیکنان ذخیره پرو
[ 1 ]اوتورینو سارتور
[ 9 ]پرسی روخاس
[ 12 ]روبرتو ماسکیرا
[ 13 ]خوان کاسرس
[ 14 ]خوزه ناوارو
[ 15 ]گرمن لگیا
[ 16 ]رائول گوریتی
[ 17 ]آلفردو کوئسادا
[ 18 ]ارنستو لابارته
[ 20 ]هوگو سوتیل
[ 22 ]روبرتو روخاس
بازیکنان اصلی هلند
یان پورتفیلیت [2 ]
روت کرول [5 ]
ویم جانسن [6 ]
یانگ یونگبلوت [8 ]
آری هان [9 ]
رنه فان د کرکهوف [10 ]
ویلی فان د کرکهوف [11 ]
راب رنسنبرینک [12 ]
یوهان نیسکنس [13 ]
ویم رایشبرگن [17 ]
ویم سوربیر [20 ]
بازیکنان ذخیره هلند
پیت شرایفرش[ 1 ]
دیرک شونایکر[ 3 ]
آدری فان کرای[ 4 ]
پیتر ویلدسشوپ[ 7 ]
یوهان بوسکامپ[ 14 ]
هوگو هوفنکامپ[ 15 ]
یوهانی رپ[ 16 ]
دیک نانینگا[ 18 ]
پیم دوسبرگ[ 19 ]
هری لوبسه[ 21 ]
ارنی براندس[ 22 ]
تیم داوری
داور اول: Adolf PROKOP (GDR)
داور دوم: Norberto Angel COEREZZA (ARG)
داور سوم: Anatoly IVANOV (URS)