بازی ایتالیا و مجارستان در مرحله گروهی جام جهانی 1978 آرژانتین

تاریخ بازی : سه شنبه 1357/03/16
ساعت بازی: 13:45
مکان بازی:
آندراش توت(81)
نیمه اول: ( 0 : 2 )
نیمه دوم: ( 1 : 3 )
پائولو روسی(34)
روبرتو بتگا(36)
رومئو بنتی(60)
بازیکنان اصلی مجارستان
[ 3 ]ایستوان کوچیش
[ 4 ]جوزف توت
[ 5 ]شاندور زومبوری
[ 6 ]زولتان کرکی
[ 7 ]لاسلو فازکاش-46
[ 10 ]شاندر پینتر
[ 12 ]گیوزو مارتوش
[ 13 ]کاروی چاپوی
[ 17 ]لاسلو پوستایی
[ 18 ]لاسلو نایگ-46
[ 21 ]فرنس میساروش
بازیکنان ذخیره مجارستان
[ 1 ]شاندور گویدار
[ 2 ]پیتر توروک
[ 8 ]تیبور نیلاشی
[ 9 ]آندراش تروچیک
[ 11 ]بلا وارادی
[ 14 ]لاسلو بالینت
[ 15 ]تیبور راب
[ 16 ]ایستوان هالاز+46
[ 19 ]آندراش توت+46
[ 20 ]فرنس فولوپ
[ 22 ]لاسلو کوواچ
بازیکنان اصلی ایتالیا
دینو زوف [1 ]
مائورو بلوجی [2 ]
-79آنتونی کابرینی [3 ]
کلودیو جنتیله [5 ]
گایتانو شیرئا [8 ]
جانکارلو آنتوگنونی [9 ]
رومئو بنتی [10 ]
مارکو تاردلی [14 ]
فرانکو کائوزیو [16 ]
-83روبرتو بتگا [18 ]
پائولو روسی [21 ]
بازیکنان ذخیره ایتالیا
+79آنتونلو کوکوردو[ 4 ]
آلدو مالدرا[ 6 ]
لیونلو مانفردونیا[ 7 ]
ارالدو پچی[ 11 ]
پائلو کونتی[ 12 ]
گپاتریزیو سالا[ 13 ]
رناتو زاکارلی[ 15 ]
کلودیو سالا[ 17 ]
+83فرانچسکو گرازیانی[ 19 ]
پائولو پولیچی[ 20 ]
ایوانو بوردون[ 22 ]
تیم داوری
داور اول: Ramon I. BARRETO RUIZ (URU)
داور دوم: Ferdinand BIWERSI (GER)
داور سوم: John Robertson P. GORDON (SCO)