بازی سوئد و برزیل در مرحله گروهی جام جهانی 1978 آرژانتین

تاریخ بازی : شنبه 1357/03/13
ساعت بازی: 13:45
مکان بازی:
رینالدو(45)
نیمه اول: ( 1 : 1 )
نیمه دوم: ( 1 : 1 )
توماس سیوبرگ(37)
بازیکنان اصلی برزیل
[ 1 ]لئو
[ 2 ]تونینیهو
[ 3 ]اسکار
[ 4 ]آمارال
[ 5 ]تونینیهو سرزو-86
[ 6 ]ادینیهو
[ 8 ]زیکو
[ 9 ]رینالدو
[ 10 ]ریولینو
[ 17 ]باتیستا
[ 18 ]ژِیل-66
بازیکنان ذخیره برزیل
[ 7 ]ز سرژیو
[ 11 ]دیرکئو+86
[ 12 ]کارلوس
[ 13 ]نلهینیو+66
[ 14 ]آبل
[ 15 ]پولوزی
[ 16 ]رودریگز نتو
[ 19 ]ژورژ مندونسا
[ 20 ]روبرتو دینامیته
[ 21 ]شیکو
[ 22 ]والدیر پرس
بازیکنان اصلی سوئد
رونی هلستروم [1 ]
هاسه بورگ [2 ]
روی آندرشون [3 ]
بیورن نوردکیست [4 ]
اینگمار ارلاندسون [5 ]
استفان تاپر [6 ]
آندرس لیندروث [7 ]
بو لارشون [8 ]
-81لنارت لارشون [9 ]
توماس سیوبرگ [10 ]
بنی ونت [11 ]
بازیکنان ذخیره سوئد
گوران هاگبرگ[ 12 ]
ماگنوس آندرشون[ 13 ]
رولاند آمان[ 14 ]
توربیورن نیلسون[ 15 ]
کونی تورشتنسون[ 16 ]
یان مولر[ 17 ]
اوله نوردین[ 18 ]
کنت کارلشون[ 19 ]
رولاند آندرشون[ 20 ]
سانی آسلوند[ 21 ]
+81رالف ادستروم[ 22 ]
تیم داوری
داور اول: Clive THOMAS (WAL)
داور دوم: Alojzy JARGUZ (POL)
داور سوم: Jafar NAMDAR (IRN)
دوره جامع دیجیتال مارکتینگ
آکادمی ایران دیما
ارتباط در واتس اپ
09152666888