بازی برزیل و آلمان شرقی در مرحله گروهی جام جهانی 1974 آلمان غربی

تاریخ بازی : چهارشنبه 1353/04/05
ساعت بازی: 19:30
مکان بازی: Hanover
نیمه اول: ( 0 : 0 )
نیمه دوم: ( 0 : 1 )
ریولینو(60)
بازیکنان اصلی آلمان شرقی
[ 1 ]یورگن کروی
[ 2 ]لوتار کوربیووایت
[ 3 ]برند برانش
[ 4 ]کونارد وایسه
[ 11 ]یوآخیم اشترایخ
[ 12 ]سیگمار ویتسلیش
[ 13 ]راینهارت لاک-64
[ 14 ]یورگن اسپارواسر
[ 17 ]اریش هامن-46
[ 18 ]گرد کیشه
[ 20 ]مارتین هافمن
بازیکنان ذخیره آلمان شرقی
[ 5 ]یوآخیم فریتشه
[ 6 ]رودریگر اشنوفازه
[ 7 ]یورگن پومرنکه
[ 8 ]ولفرام لووه+64
[ 9 ]پیتر داک
[ 10 ]هانس یورگن کرایشن
[ 15 ]ایبرهارد فوگل
[ 16 ]هارالت ایرمشر+46
[ 19 ]ولفگانگ زیگوئین
[ 21 ]ولفگانگ بلوخویتس
[ 22 ]ورنر فریز
بازیکنان اصلی برزیل
لئو [1 ]
لوییس پریرا [2 ]
مارینیهو پرس [3 ]
زی ماریا [4 ]
مارینیهو چاگاس [6 ]
ژرزینیهو [7 ]
ریولینو [10 ]
پائولو سزار [11 ]
والدومیرو [13 ]
کارپژیانی [17 ]
دیرکئو [21 ]
بازیکنان ذخیره برزیل
ویلسون پیازا[ 5 ]
لیوینیها[ 8 ]
سزار[ 9 ]
رناتو[ 12 ]
نلهینیو[ 14 ]
آلفردو[ 15 ]
مارکو آنتونیو[ 16 ]
آدمیر دا گیا[ 18 ]
میراندینیها[ 19 ]
ادو[ 20 ]
والدیر پرس[ 22 ]
تیم داوری
داور اول: Clive THOMAS (WAL)
داور دوم: Dogan BABACAN (TUR)
داور سوم: Tony BOSKOVIC (AUS)