بازی بلغارستان و مراکش در مرحله گروهی جام جهانی 1970 مکزیک

تاریخ بازی : پنج شنبه 1349/03/21
ساعت بازی: 16:00
مکان بازی:
محجوب قازوانی(61)
نیمه اول: ( 0 : 1 )
نیمه دوم: ( 1 : 1 )
دابرامیر زیشف(40)
بازیکنان اصلی مراکش
[ 3 ]بوجاما بن خریف
[ 4 ]دریس کانوسی
[ 5 ]کاظم سلیمانی
[ 6 ]محمد معروفی
[ 7 ]قندی سید
[ 8 ]دریس باموس-46
[ 10 ]محمد الفیلالی
[ 11 ]محجوب قازوانی
[ 12 ]محمد هزاز
[ 13 ]جیلالی فادیلی
[ 17 ]احمد آلودی-74
بازیکنان ذخیره مراکش
[ 1 ]علال بن کاسو
[ 2 ]عبدالله لامرانی
[ 9 ]احمد فراس+74
[ 14 ]هومانه جریر
[ 15 ]هادی داهانه
[ 16 ]مصطفی شکری+46
[ 18 ]عبدالقادر الخیاتی
[ 19 ]عبدالله اوریاقلی
بازیکنان اصلی بلغارستان
الکساندر شارامانوف [2 ]
-42دیمیتار پینیف [6 ]
جورجی پاپوف [7 ]
-50دیمیتار یاکیموف [10 ]
میلکو گایدارشکی [12 ]
استایان یاردانوف [13 ]
دابرامیر زیشف [14 ]
آسپاروخ نیکودیموف [16 ]
تادور کولیف [17 ]
جورجی آسپاروخوف [19 ]
واسیل میکتوف [20 ]
بازیکنان ذخیره بلغارستان
سیمئون سیمئونوف[ 1 ]
+42ایوان دیمیتروف[ 3 ]
استفان آلادژوف[ 4 ]
ایوان داویدوف[ 5 ]
+50هریستو بونیف[ 8 ]
پیتر ژیکوف[ 9 ]
دینکو دیرمیندزایف[ 11 ]
بوریس گاگالنوف[ 15 ]
دیمیتار ماراشلیف[ 18 ]
بوژیدار گریگوروف[ 21 ]
جورجی کامنسکی[ 22 ]
تیم داوری
داور اول: Antonio SALDANHA RIBEIRO (POR)
داور دوم: Tofik BAKHRAMOV (URS)
داور سوم: Laurens VAN RAVENS (NED)