بازی آلمان غربی و بلغارستان در مرحله گروهی جام جهانی 1970 مکزیک

تاریخ بازی : یکشنبه 1349/03/17
ساعت بازی: 12:00
مکان بازی:
آسپاروخ نیکودیموف(12)
تادور کولیف(89)
نیمه اول: ( 1 : 2 )
نیمه دوم: ( 2 : 5 )
اشتان لیبودا(20)
جرد مولر(27)
جرد مولر(52)
اوو زیلر(70)
جرد مولر(88)
بازیکنان اصلی بلغارستان
[ 1 ]سیمئون سیمئونوف
[ 6 ]دیمیتار پینیف
[ 8 ]هریستو بونیف
[ 11 ]دینکو دیرمیندزایف-46
[ 12 ]میلکو گایدارشکی
[ 14 ]دابرامیر زیشف
[ 15 ]بوریس گاگالنوف-58
[ 16 ]آسپاروخ نیکودیموف
[ 17 ]تادور کولیف
[ 18 ]دیمیتار ماراشلیف
[ 19 ]جورجی آسپاروخوف
بازیکنان ذخیره بلغارستان
[ 2 ]الکساندر شارامانوف+58
[ 3 ]ایوان دیمیتروف
[ 4 ]استفان آلادژوف
[ 5 ]ایوان داویدوف
[ 7 ]جورجی پاپوف
[ 9 ]پیتر ژیکوف
[ 10 ]دیمیتار یاکیموف
[ 13 ]استایان یاردانوف
[ 20 ]واسیل میکتوف+46
[ 21 ]بوژیدار گریگوروف
[ 22 ]جورجی کامنسکی
بازیکنان اصلی آلمان غربی
سپ مایر [1 ]
هارست دیتر هوئتگس [2 ]
کارل-هاینتس شنلینگر [3 ]
-72فرانس بکن بائر [4 ]
برتی فوگتس [7 ]
اوو زیلر [9 ]
کلائوس فیشتل [11 ]
ولفگانگ اوورات [12 ]
جرد مولر [13 ]
اشتان لیبودا [14 ]
-58هنس لوهر [17 ]
بازیکنان ذخیره آلمان غربی
ویلی شولتس[ 5 ]
+72ولفگانگ پائول[ 6 ]
هلموت هالر[ 8 ]
زیگی هلد[ 10 ]
برنت پاتسکه[ 15 ]
مکس لورنتس[ 16 ]
کلاوس دیتر زیلاف[ 18 ]
پیتر دیتریش[ 19 ]
+58یورگن گرابوفسکی[ 20 ]
مانفریت مانگلیتس[ 21 ]
هورست وولتر[ 22 ]
تیم داوری
داور اول: Jose Maria ORTIZ DE MENDIBIL (ESP)
داور دوم: Guillermo VELASQUEZ (COL)
داور سوم: Antonio SALDANHA RIBEIRO (POR)