بازی پرو و بلغارستان در مرحله گروهی جام جهانی 1970 مکزیک

تاریخ بازی : سه شنبه 1349/03/12
ساعت بازی: 16:00
مکان بازی:
دینکو دیرمیندزایف(13)
هریستو بونیف(49)
نیمه اول: ( 1 : 0 )
نیمه دوم: ( 2 : 3 )
آلبرتو گایاردو(50)
هکتور چومپیتاز(55)
توفیلو کوبیلاس(73)
بازیکنان اصلی بلغارستان
[ 1 ]سیمئون سیمئونوف
[ 2 ]الکساندر شارامانوف
[ 3 ]ایوان دیمیتروف
[ 4 ]استفان آلادژوف
[ 5 ]ایوان داویدوف
[ 6 ]دیمیتار پینیف
[ 7 ]جورجی پاپوف-59
[ 8 ]هریستو بونیف-73
[ 9 ]پیتر ژیکوف
[ 10 ]دیمیتار یاکیموف
[ 11 ]دینکو دیرمیندزایف
بازیکنان ذخیره بلغارستان
[ 12 ]میلکو گایدارشکی
[ 13 ]استایان یاردانوف
[ 14 ]دابرامیر زیشف
[ 15 ]بوریس گاگالنوف
[ 16 ]آسپاروخ نیکودیموف
[ 17 ]تادور کولیف
[ 18 ]دیمیتار ماراشلیف+59
[ 19 ]جورجی آسپاروخوف+73
[ 20 ]واسیل میکتوف
[ 21 ]بوژیدار گریگوروف
[ 22 ]جورجی کامنسکی
بازیکنان اصلی پرو
لوییس روبینوس [1 ]
-29الوی کامپوس [2 ]
اورلاندو دلا توره [3 ]
هکتور چومپیتاز [4 ]
نیکلاس فوئنتس [5 ]
رامون میلفین [6 ]
روبرتو چالی [7 ]
-51خولیو بایلون [8 ]
پدرو ائون [9 ]
توفیلو کوبیلاس [10 ]
آلبرتو گایاردو [11 ]
بازیکنان ذخیره پرو
روبن کورئا[ 12 ]
پدرو گونزالس[ 13 ]
خوزه فرناندز[ 14 ]
+29خاویر گونزالس[ 15 ]
فلیکس سالیناس[ 16 ]
لوییس کروزادو[ 17 ]
خوزه دل کاستیو[ 18 ]
الادیو ریس[ 19 ]
+51هوگو سوتیل[ 20 ]
خسوس گویزوئتا[ 21 ]
اوسوالدو رامیرز[ 22 ]
تیم داوری
داور اول: Antonio SBARDELLA (ITA)
داور دوم: Abel AGUILAR ELIZALDE (MEX)
داور سوم: Yoshiyuki MARUYAMA (JPN)