بازی پرتغال و برزیل در مرحله گروهی جام جهانی 1966 انگلستان

تاریخ بازی : سه شنبه 1345/04/28
ساعت بازی: 19:30
مکان بازی: Liverpool
ریلدو(73)
نیمه اول: ( 0 : 2 )
نیمه دوم: ( 1 : 3 )
آنتونیو سیموئس(15)
اوزبیو دا سیلوا فریرا(27)
اوزبیو دا سیلوا فریرا(85)
بازیکنان اصلی برزیل
[ 3 ]فیدلیس
[ 5 ]بریتو
[ 7 ]اورلاندو
[ 9 ]ریلدو
[ 10 ]پله
[ 12 ]مانگا
[ 13 ]دنیلسون
[ 14 ]لیما
[ 17 ]ژرزینیهو
[ 19 ]سیلوا
[ 21 ]پارانا
بازیکنان ذخیره برزیل
[ 1 ]گیلمار دو سانتوس نوس
[ 2 ]دیژلما سانتوس
[ 4 ]بلینی
[ 6 ]آلتیر
[ 8 ]پائلو هنریکه
[ 11 ]گرسون
[ 15 ]زیتو
[ 16 ]گارینچا
[ 18 ]آلسیندو
[ 20 ]تستائو
[ 22 ]ادو
بازیکنان اصلی پرتغال
خوزه پریرا [3 ]
لوکاس ویسنته [4 ]
هیلاریو [9 ]
ماریو کولونا [10 ]
آنتونیو سیموئس [11 ]
خوزه آگوستو [12 ]
اوزبیو دا سیلوا فریرا [13 ]
ژیمی گراکا [16 ]
مورایس [17 ]
خوزه تورس [18 ]
الکساندر باپتیستا [20 ]
بازیکنان ذخیره پرتغال
آمریکو[ 1 ]
کاروالیهو[ 2 ]
ژرمانو[ 5 ]
پرس[ 6 ]
ارنستو[ 7 ]
لورنکو[ 8 ]
فرناندو کروز[ 14 ]
مانوئل دوئارته[ 15 ]
فریرا پینتو[ 19 ]
خوزه کارلوس[ 21 ]
فستا[ 22 ]
تیم داوری
داور اول: George MC CABE (ENG)
داور دوم: Leo CALLAGHAN (WAL)
داور سوم: Kenneth DAGNALL (ENG)