بازی فرانسه و آلمان غربی در مرحله رده بندی جام جهانی 1958 سوئد

تاریخ بازی : شنبه 1337/04/07
ساعت بازی: 17:00
مکان بازی: Gothenburg
هانس کیسکلرک(18)
هلموت ران(52)
هانس شیفر(84)
نیمه اول: ( 1 : 3 )
نیمه دوم: ( 3 : 6 )
جاست فانتین(16)
ریموند کوپا(27)
جاست فانتین(36)
ایوان دوییس(50)
جاست فانتین(78)
جاست فانتین(89)
بازیکنان اصلی آلمان غربی
[ 2 ]هربرت ارهارت
[ 5 ]هاینتس ویبرز
[ 6 ]هورست شومانیاک
[ 7 ]جورج اشتولنورک
[ 8 ]هلموت ران
[ 11 ]هانس شیفر
[ 14 ]هانس کیسکلرک
[ 15 ]آلفرد کلباسا
[ 16 ]هانس اشتورم
[ 17 ]کارل-هاینتس شنلینگر
[ 22 ]هاینتس کیویاتکوفسکی
بازیکنان ذخیره آلمان غربی
[ 1 ]فریتس هرکنرات
[ 3 ]اریش یوسکوویاک
[ 4 ]هرست اکل
[ 9 ]فریتس والتر
[ 10 ]آلفرد اشمیت
[ 12 ]اوو زیلر
[ 13 ]برنی کلوت
[ 18 ]رودی هافمن
[ 19 ]ولفگانگ پیترس
[ 20 ]هرمن نوبر
[ 21 ]گونتر زاویتسکی
بازیکنان اصلی فرانسه
کلوده آبس [1 ]
ریموند کائلبل [4 ]
آندره لروند [5 ]
موریس لافونت [11 ]
ژان ژاک مارسل [12 ]
آرماند پنورن [13 ]
ایوان دوییس [16 ]
جاست فانتین [17 ]
ریموند کوپا [18 ]
ژان ویسنت [21 ]
مارین ویسنسکی [22 ]
بازیکنان ذخیره فرانسه
دومینیک کولونا[ 2 ]
فرانسوا ریمتر[ 3 ]
راجر مارش[ 6 ]
رابرت موینت[ 7 ]
برنارد چیارلی[ 8 ]
کازمیر ناتاهو[ 9 ]
رابرت ژانکت[ 10 ]
ریموند بلات[ 14 ]
استفان بورویه[ 15 ]
سلستین الیور[ 19 ]
راجر پیانتونی[ 20 ]
تیم داوری
داور اول: Juan BROZZI (ARG)
داور دوم: Arthur ELLIS (ENG)
داور سوم: Bengt LUNDELL (SWE)