بازی آلمان غربی و یوگسلاوی در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی 1958 سوئد

تاریخ بازی : پنج شنبه 1337/03/29
ساعت بازی: 19:00
مکان بازی:
نیمه اول: ( 0 : 1 )
نیمه دوم: ( 0 : 1 )
هلموت ران(12)
بازیکنان اصلی یوگسلاوی
[ 2 ]سربویوب کریووکوچا
[ 3 ]واسیلیه شیاکوویچ
[ 4 ]تیموسلاف سرنکوویچ
[ 6 ]برانکو زبس
[ 7 ]میلوس میلوتینوویچ
[ 8 ]دوبروساو کرستیچ
[ 9 ]وویادین بوشکو
[ 12 ]آلکساندر پتاکوویچ
[ 13 ]توزا وسلینوویچ
[ 17 ]زدرافکو رایکوو
[ 19 ]رادیوویه اوگنیانوویچ
بازیکنان ذخیره یوگسلاوی
[ 1 ]ولادمیر بئارا
[ 5 ]نواک تومیچ
[ 10 ]ایوان شانتک
[ 11 ]وادا پوپوویچ
[ 14 ]میلوراد میلوتینوویچ
[ 15 ]دراگوسلاو شکولاراس
[ 16 ]ایلیاش پاشیچ
[ 18 ]لوکا لیپوشینوویچ
[ 20 ]گردان ایروویچ
[ 21 ]نیکولا رادوویچ
[ 22 ]دارزن جرکوویچ
بازیکنان اصلی آلمان غربی
فریتس هرکنرات [1 ]
هربرت ارهارت [2 ]
اریش یوسکوویاک [3 ]
هرست اکل [4 ]
هورست شومانیاک [6 ]
جورج اشتولنورک [7 ]
هلموت ران [8 ]
فریتس والتر [9 ]
آلفرد اشمیت [10 ]
هانس شیفر [11 ]
اوو زیلر [12 ]
بازیکنان ذخیره آلمان غربی
هاینتس ویبرز[ 5 ]
برنی کلوت[ 13 ]
هانس کیسکلرک[ 14 ]
آلفرد کلباسا[ 15 ]
هانس اشتورم[ 16 ]
کارل-هاینتس شنلینگر[ 17 ]
رودی هافمن[ 18 ]
ولفگانگ پیترس[ 19 ]
هرمن نوبر[ 20 ]
گونتر زاویتسکی[ 21 ]
هاینتس کیویاتکوفسکی[ 22 ]
تیم داوری
داور اول: Paul WYSSLING (SUI)
داور دوم: Joaquim FERNANDES CAMPOS (POR)
داور سوم: Leo HELGE (DEN)