بازی آلمان غربی و ایرلند شمالی در مرحله گروهی جام جهانی 1958 سوئد

تاریخ بازی : یکشنبه 1337/03/25
ساعت بازی: 19:00
مکان بازی:
پیتر مکپارلاند(19)
پیتر مکپارلاند(60)
نیمه اول: ( 1 : 1 )
نیمه دوم: ( 2 : 2 )
هلموت ران(20)
اوو زیلر(79)
بازیکنان اصلی ایرلند شمالی
[ 1 ]هری گرگ
[ 2 ]ویلی کانینگهام
[ 3 ]آلفرد مک مایکل
[ 4 ]دنی بلانچفلاور
[ 5 ]ریچارد کیت
[ 6 ]برتی پیکاک
[ 7 ]بیلی بینگهام
[ 8 ]ویلبر کاش
[ 10 ]جیمی مکلروی
[ 11 ]پیتر مکپارلاند
[ 13 ]تامی کیسی
بازیکنان ذخیره ایرلند شمالی
[ 9 ]بیلی سیمپسون
[ 12 ]نورمن آپریچارد
[ 14 ]جکی اسکات
[ 15 ]سامی مک کروری
[ 16 ]درک دوگان
[ 17 ]فیل کویل
[ 18 ]روی رای
[ 19 ]لن گراهام
[ 20 ]سامی چاپمن
[ 21 ]تامی همبل
[ 22 ]بابی ترینور
بازیکنان اصلی آلمان غربی
فریتس هرکنرات [1 ]
هربرت ارهارت [2 ]
اریش یوسکوویاک [3 ]
هرست اکل [4 ]
هورست شومانیاک [6 ]
جورج اشتولنورک [7 ]
هلموت ران [8 ]
فریتس والتر [9 ]
هانس شیفر [11 ]
اوو زیلر [12 ]
برنی کلوت [13 ]
بازیکنان ذخیره آلمان غربی
هاینتس ویبرز[ 5 ]
آلفرد اشمیت[ 10 ]
هانس کیسکلرک[ 14 ]
آلفرد کلباسا[ 15 ]
هانس اشتورم[ 16 ]
کارل-هاینتس شنلینگر[ 17 ]
رودی هافمن[ 18 ]
ولفگانگ پیترس[ 19 ]
هرمن نوبر[ 20 ]
گونتر زاویتسکی[ 21 ]
هاینتس کیویاتکوفسکی[ 22 ]
تیم داوری
داور اول: Joaquim FERNANDES CAMPOS (POR)
داور دوم: Sten AHLNER (SWE)
داور سوم: Leo HELGE (DEN)