بازی آرژانتین و ایرلند شمالی در مرحله گروهی جام جهانی 1958 سوئد

تاریخ بازی : چهارشنبه 1337/03/21
ساعت بازی: 19:00
مکان بازی: Halmstad
پیتر مکپارلاند(3)
نیمه اول: ( 1 : 1 )
نیمه دوم: ( 1 : 3 )
ارستو عمر کورباتا(38)
نوربرتو مندز(55)
لودویکو آووی(59)
بازیکنان اصلی ایرلند شمالی
[ 1 ]هری گرگ
[ 2 ]ویلی کانینگهام
[ 3 ]آلفرد مک مایکل
[ 4 ]دنی بلانچفلاور
[ 5 ]ریچارد کیت
[ 6 ]برتی پیکاک
[ 7 ]بیلی بینگهام
[ 8 ]ویلبر کاش
[ 10 ]جیمی مکلروی
[ 11 ]پیتر مکپارلاند
[ 17 ]فیل کویل
بازیکنان ذخیره ایرلند شمالی
[ 9 ]بیلی سیمپسون
[ 12 ]نورمن آپریچارد
[ 13 ]تامی کیسی
[ 14 ]جکی اسکات
[ 15 ]سامی مک کروری
[ 16 ]درک دوگان
[ 18 ]روی رای
[ 19 ]لن گراهام
[ 20 ]سامی چاپمن
[ 21 ]تامی همبل
[ 22 ]بابی ترینور
بازیکنان اصلی آرژانتین
آمادئو کاریزو [1 ]
پدرو دلاچا [2 ]
فدریکو وایرو [3 ]
خوان فراچیسکو لومباردو [4 ]
نستر روسی [5 ]
خوزه واراکا [6 ]
ارستو عمر کورباتا [7 ]
نوربرتو مندز [9 ]
آنخل لابرونا [11 ]
نوربرتو بویو [18 ]
لودویکو آووی [19 ]
بازیکنان ذخیره آرژانتین
الیسیو پرادو[ 8 ]
آلفردو روخاس[ 10 ]
خولیو موسیمسی[ 12 ]
آفردو پرز[ 13 ]
فدریکو ادواردس[ 14 ]
داوید آکودو[ 15 ]
الیسیو مورینیو[ 16 ]
خوزه مانوئل راموس دلگادو[ 17 ]
ریکاردو اینفانته[ 20 ]
خوزه سانفیلیپو[ 21 ]
اسوالدو کوروز[ 22 ]
تیم داوری
داور اول: Sten AHLNER (SWE)
داور دوم: Joaquim FERNANDES CAMPOS (POR)
داور سوم: Leo HELGE (DEN)