بازی شوروی و اتریش در مرحله گروهی جام جهانی 1958 سوئد

تاریخ بازی : چهارشنبه 1337/03/21
ساعت بازی: 19:00
مکان بازی: Boras
نیمه اول: ( 0 : 1 )
نیمه دوم: ( 0 : 2 )
آنتولی ایلین(15)
ولنتین ایوانون(63)
بازیکنان اصلی اتریش
[ 4 ]فرانتس سوبودا
[ 5 ]گرهارد هاناپی
[ 6 ]کارل کولر
[ 7 ]والتر هوراک
[ 8 ]پائول کوسلیک
[ 9 ]هانس بوزیک
[ 10 ]آلفرد کوئرنر
[ 11 ]هلموت زنکوویچ
[ 12 ]کورت اشمیت
[ 16 ]کارل استوتس
[ 17 ]ارنست کوسلیک
بازیکنان ذخیره اتریش
[ 1 ]رودولف سانوالد
[ 2 ]پائول هالا
[ 3 ]ارنست هاپل
[ 13 ]والتر اشلیگر
[ 14 ]پپی هامرل
[ 15 ]والتر کولمن
[ 18 ]لئوپولد بارش هانت
[ 19 ]رابرت دینست
[ 20 ]هربرت نینائوس
[ 21 ]ایگناتس پوشنیک
[ 22 ]برونو انگل مایر
بازیکنان اصلی شوروی
لف یاشین [1 ]
ولادیمیر کیسارف [2 ]
کنستانتین کیریزفیسکی [3 ]
بوریس کوزنتسوف [4 ]
یوری ووینو [5 ]
ولنتین ایوانون [8 ]
نیکیتا سیمونیان [9 ]
سرخی سالنیکوف [10 ]
آنتولی ایلین [11 ]
ویکتور ساریاوف [16 ]
الکساندر ایوانوف [17 ]
بازیکنان ذخیره شوروی
ایگور نتو[ 6 ]
ژرمن آپوکتین[ 7 ]
ولادیمیر ماسلیشنکو[ 12 ]
ولادیمیر بیلیف[ 13 ]
لئونید استروفسکی[ 14 ]
آنتولی ماسلیونکین[ 15 ]
والنتین بابیکین[ 18 ]
ژنادی گوساروف[ 19 ]
یوری فالین[ 20 ]
جنریخ فیدوسوف[ 21 ]
ولادمیر یروخین[ 22 ]
تیم داوری
داور اول: Carl Frederik JORGENSEN (DEN)
داور دوم: Birger NILSEN (NOR)
داور سوم: Gosta ACKEBORN (SWE)