بازی ایرلند شمالی و چکسلواکی در مرحله گروهی جام جهانی 1958 سوئد

تاریخ بازی : یکشنبه 1337/03/18
ساعت بازی: 19:00
مکان بازی: Halmstad
نیمه اول: ( 0 : 1 )
نیمه دوم: ( 0 : 1 )
ویلبر کاش(20)
بازیکنان اصلی چکسلواکی
[ 2 ]گوستاف مراس
[ 3 ]یری ساجک
[ 4 ]لادیسلاف نوواک
[ 5 ]جوزف ماسوپوست
[ 6 ]اسفاتوپولک پولوسکال
[ 8 ]میلان دووراک
[ 10 ]یاروسلاف بوروویسکا
[ 11 ]تادئاش کرائوس
[ 13 ]واسلاف هوورکا
[ 15 ]یان هرتل
[ 19 ]براتیسلاف دولیسه
بازیکنان ذخیره چکسلواکی
[ 1 ]ایمیریش استاکو
[ 7 ]کازیمیر گایدوس
[ 9 ]پاوول مونوار
[ 12 ]زیدنک زیکان
[ 14 ]یری فئوریسل
[ 16 ]یان پاپلوهار
[ 17 ]تیتوس بوبرنیک
[ 18 ]آدولف شرر
[ 20 ]آنتون مورافسیک
[ 21 ]فرانتیشک شافرانک
[ 22 ]ویلیام سورویف
بازیکنان اصلی ایرلند شمالی
هری گرگ [1 ]
ویلی کانینگهام [2 ]
آلفرد مک مایکل [3 ]
دنی بلانچفلاور [4 ]
ریچارد کیت [5 ]
برتی پیکاک [6 ]
بیلی بینگهام [7 ]
ویلبر کاش [8 ]
جیمی مکلروی [10 ]
پیتر مکپارلاند [11 ]
درک دوگان [16 ]
بازیکنان ذخیره ایرلند شمالی
بیلی سیمپسون[ 9 ]
نورمن آپریچارد[ 12 ]
تامی کیسی[ 13 ]
جکی اسکات[ 14 ]
سامی مک کروری[ 15 ]
فیل کویل[ 17 ]
روی رای[ 18 ]
لن گراهام[ 19 ]
سامی چاپمن[ 20 ]
تامی همبل[ 21 ]
بابی ترینور[ 22 ]
تیم داوری
داور اول: Fritz SEIPELT (AUT)
داور دوم: Arthur ELLIS (ENG)
داور سوم: Joaquim FERNANDES CAMPOS (POR)