بازی آرژانتین و آلمان غربی در مرحله گروهی جام جهانی 1958 سوئد

تاریخ بازی : یکشنبه 1337/03/18
ساعت بازی: 19:00
مکان بازی:
هلموت ران(32)
اوو زیلر(40)
هلموت ران(79)
نیمه اول: ( 2 : 1 )
نیمه دوم: ( 3 : 1 )
ارستو عمر کورباتا(2)
بازیکنان اصلی آلمان غربی
[ 1 ]فریتس هرکنرات
[ 2 ]هربرت ارهارت
[ 3 ]اریش یوسکوویاک
[ 4 ]هرست اکل
[ 6 ]هورست شومانیاک
[ 7 ]جورج اشتولنورک
[ 8 ]هلموت ران
[ 9 ]فریتس والتر
[ 10 ]آلفرد اشمیت
[ 11 ]هانس شیفر
[ 12 ]اوو زیلر
بازیکنان ذخیره آلمان غربی
[ 5 ]هاینتس ویبرز
[ 13 ]برنی کلوت
[ 14 ]هانس کیسکلرک
[ 15 ]آلفرد کلباسا
[ 16 ]هانس اشتورم
[ 17 ]کارل-هاینتس شنلینگر
[ 18 ]رودی هافمن
[ 19 ]ولفگانگ پیترس
[ 20 ]هرمن نوبر
[ 21 ]گونتر زاویتسکی
[ 22 ]هاینتس کیویاتکوفسکی
بازیکنان اصلی آرژانتین
آمادئو کاریزو [1 ]
پدرو دلاچا [2 ]
فدریکو وایرو [3 ]
خوان فراچیسکو لومباردو [4 ]
نستر روسی [5 ]
خوزه واراکا [6 ]
ارستو عمر کورباتا [7 ]
الیسیو پرادو [8 ]
نوربرتو مندز [9 ]
آلفردو روخاس [10 ]
اسوالدو کوروز [22 ]
بازیکنان ذخیره آرژانتین
آنخل لابرونا[ 11 ]
خولیو موسیمسی[ 12 ]
آفردو پرز[ 13 ]
فدریکو ادواردس[ 14 ]
داوید آکودو[ 15 ]
الیسیو مورینیو[ 16 ]
خوزه مانوئل راموس دلگادو[ 17 ]
نوربرتو بویو[ 18 ]
لودویکو آووی[ 19 ]
ریکاردو اینفانته[ 20 ]
خوزه سانفیلیپو[ 21 ]
تیم داوری
داور اول: Reginald James LEAFE (ENG)
داور دوم: Leo HELGE (DEN)
داور سوم: Sten AHLNER (SWE)