بازی شوروی و انگلستان در مرحله گروهی جام جهانی 1958 سوئد

تاریخ بازی : یکشنبه 1337/03/18
ساعت بازی: 19:00
مکان بازی: Gothenburg
درک کوان(66)
تام فینی(85)
نیمه اول: ( 0 : 1 )
نیمه دوم: ( 2 : 2 )
نیکیتا سیمونیان(13)
الکساندر ایوانوف(55)
بازیکنان اصلی انگلستان
[ 1 ]کولین مک دونالد
[ 2 ]دون هاو
[ 3 ]تامی بنکس
[ 4 ]ادی کلامپ
[ 5 ]بیلی رایت
[ 6 ]ویلیام اسلایتر
[ 7 ]برایان داگلاس
[ 8 ]بابی رابسون
[ 9 ]درک کوان
[ 10 ]جان هاینس
[ 11 ]تام فینی
بازیکنان ذخیره انگلستان
[ 12 ]ادی هوپکینسون
[ 13 ]آلن هودگیکسون
[ 14 ]پیتر سیلت
[ 15 ]رونالد کلایتون
[ 16 ]موریس نورمان
[ 17 ]پیتر برابروک
[ 18 ]پیتر برودبنت
[ 19 ]بابی اسمیت
[ 20 ]بابی چارلتون
[ 21 ]آلن اکورت
[ 22 ]موریس سترز
بازیکنان اصلی شوروی
لف یاشین [1 ]
ولادیمیر کیسارف [2 ]
کنستانتین کیریزفیسکی [3 ]
بوریس کوزنتسوف [4 ]
یوری ووینو [5 ]
ولنتین ایوانون [8 ]
نیکیتا سیمونیان [9 ]
سرخی سالنیکوف [10 ]
آنتولی ایلین [11 ]
ویکتور ساریاوف [16 ]
الکساندر ایوانوف [17 ]
بازیکنان ذخیره شوروی
ایگور نتو[ 6 ]
ژرمن آپوکتین[ 7 ]
ولادیمیر ماسلیشنکو[ 12 ]
ولادیمیر بیلیف[ 13 ]
لئونید استروفسکی[ 14 ]
آنتولی ماسلیونکین[ 15 ]
والنتین بابیکین[ 18 ]
ژنادی گوساروف[ 19 ]
یوری فالین[ 20 ]
جنریخ فیدوسوف[ 21 ]
ولادمیر یروخین[ 22 ]
تیم داوری
داور اول: Istvan ZSOLT (HUN)
داور دوم: Birger NILSEN (NOR)
داور سوم: Carl Frederik JORGENSEN (DEN)