بازی آلمان غربی و اتریش در مرحله نیمه نهایی جام جهانی 1954 سوئیس

تاریخ بازی : چهارشنبه 1333/04/09
ساعت بازی: 18:00
مکان بازی: Basel
اریچ پروبست(51)
نیمه اول: ( 0 : 1 )
نیمه دوم: ( 1 : 6 )
هانس شیفر(31)
مکس مورلاک(47)
فریتس والتر(54)
اوتمار والتر(61)
فریتس والتر(64)
اوتمار والتر(89)
بازیکنان اصلی اتریش
[ 2 ]گرهارد هاناپی
[ 3 ]ارنست هاپل
[ 5 ]ارنست اکویرک
[ 6 ]کارل کولر
[ 7 ]رابرت دینست
[ 8 ]والتر اشلیگر
[ 9 ]تئودور واگنر
[ 10 ]اریچ پروبست
[ 11 ]آلفرد کوئرنر
[ 16 ]والتر سیمن
[ 21 ]ارنست استویاسپال
بازیکنان ذخیره اتریش
[ 1 ]کورت اشمیت
[ 4 ]لئوپولد بارش هانت
[ 12 ]کارل استوتس
[ 13 ]والتر کولمن
[ 14 ]کارل گیسر
[ 15 ]فرانتس پلیکان
[ 17 ]آلفرد تینیتسر
[ 18 ]یوهان ریگلر
[ 19 ]رابرت دینست
[ 20 ]پائول هالا
[ 22 ]والتر هومر
بازیکنان اصلی آلمان غربی
تونی تورک [1 ]
ورنر کولمایر [3 ]
هرست اکل [6 ]
یوپ پوسیپال [7 ]
کارل مایل [8 ]
ورنر لیبلیش [10 ]
هلموت ران [12 ]
مکس مورلاک [13 ]
اوتمار والتر [15 ]
فریتس والتر [16 ]
هانس شیفر [20 ]
بازیکنان ذخیره آلمان غربی
فریتس لاباند[ 2 ]
هانس باوئر[ 4 ]
هربرت ارهارت[ 5 ]
پائول مبوس[ 9 ]
کارل هاینتس متسنر[ 11 ]
برنی کلوت[ 14 ]
ریچارد هرمن[ 17 ]
اولی بیزینگر[ 18 ]
آلفرد پاف[ 19 ]
هاینتس کوبش[ 21 ]
هاینتس کیویاتکوفسکی[ 22 ]
تیم داوری
داور اول: Vincenzo ORLANDINI (ITA)
داور دوم: Arthur ELLIS (ENG)
داور سوم: Karl BUCHMUELLER (SUI)