بازی آلمان غربی و یوگسلاوی در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی 1954 سوئیس

تاریخ بازی : یکشنبه 1333/04/06
ساعت بازی: 17:00
مکان بازی: Geneva
نیمه اول: ( 0 : 1 )
نیمه دوم: ( 0 : 2 )
ایوان هروات(9) - گل به خود ی
هلموت ران(85)
بازیکنان اصلی یوگسلاوی
[ 1 ]ولادمیر بئارا
[ 2 ]برانکو استانکوویچ
[ 3 ]تیموسلاف سرنکوویچ
[ 4 ]ژایتکو چایکوفسکی
[ 5 ]ایوان هروات
[ 6 ]وویادین بوشکو
[ 8 ]پروسلاف میهایلوویچ
[ 9 ]بذنارد ووکاش
[ 10 ]استفان بوبک
[ 11 ]برانکو زبس
[ 18 ]میلوس میلوتینوویچ
بازیکنان ذخیره یوگسلاوی
[ 7 ]تیهومیر اوگیانو
[ 12 ]برانکو کرای
[ 13 ]میلان زیکوویچ
[ 14 ]لاو مانتولا
[ 15 ]لوبومیر اسپاییس
[ 16 ]سیما میلووانوف
[ 17 ]بورونو بلین
[ 19 ]زلاتکو پاپس
[ 20 ]دیونیزیه دیورنیچ
[ 21 ]توزا وسلینوویچ
[ 22 ]آلکساندر پتاکوویچ
بازیکنان اصلی آلمان غربی
تونی تورک [1 ]
فریتس لاباند [2 ]
ورنر کولمایر [3 ]
هرست اکل [6 ]
کارل مایل [8 ]
ورنر لیبلیش [10 ]
هلموت ران [12 ]
مکس مورلاک [13 ]
اوتمار والتر [15 ]
فریتس والتر [16 ]
هانس شیفر [20 ]
بازیکنان ذخیره آلمان غربی
هانس باوئر[ 4 ]
هربرت ارهارت[ 5 ]
یوپ پوسیپال[ 7 ]
پائول مبوس[ 9 ]
کارل هاینتس متسنر[ 11 ]
برنی کلوت[ 14 ]
ریچارد هرمن[ 17 ]
اولی بیزینگر[ 18 ]
آلفرد پاف[ 19 ]
هاینتس کوبش[ 21 ]
هاینتس کیویاتکوفسکی[ 22 ]
تیم داوری
داور اول: Istvan ZSOLT (HUN)
داور دوم: Laurent FRANKEN (BEL)
داور سوم: Karl BUCHMUELLER (SUI)