بازی ترکیه و کره جنوبی در مرحله گروهی جام جهانی 1954 سوئیس

تاریخ بازی : یکشنبه 1333/03/30
ساعت بازی: 17:00
مکان بازی: Geneva
نیمه اول: ( 0 : 4 )
نیمه دوم: ( 0 : 7 )
سوئات مامات(10)
لفتر کوچوکاندونیادیس(18)
سوئات مامات(30)
بورهان سارگون(37)
بورهان سارگون(64)
بورهان سارگون(70)
ارول کسکن(76)
بازیکنان اصلی کره جنوبی
[ 1 ]هونگ دوک جونگ
[ 2 ]پارک کیو چونگ
[ 4 ]کنگ چانگ گی
[ 7 ]لی سائو نام
[ 9 ]وو سانگ کوون
[ 13 ]لی جونگ کاپ
[ 14 ]هان چونگ وا
[ 15 ]کیم جی سونگ
[ 18 ]چویی یونگ کن
[ 19 ]لی کی جو
[ 20 ]یونگ کوک چین
بازیکنان ذخیره کره جنوبی
[ 3 ]پارک یای سانگ
[ 5 ]لی سانگ یی
[ 6 ]مین باینگ د
[ 8 ]چویی چونگ مین
[ 10 ]سانگ ناک وون
[ 11 ]چونگ نام سیک
[ 12 ]هان هنگ چول
[ 16 ]چویی یونگ کوانگ
[ 17 ]پارک ایل کاپ
بازیکنان اصلی ترکیه
تورگای شرن [1 ]
رضوان بولاتی [2 ]
بارسی دیریملی [3 ]
مصطفی ارتان [4 ]
چتین زیبک [5 ]
رابر اریول [6 ]
ارول کسکن [7 ]
سوئات مامات [8 ]
اسماعیل فردون [9 ]
بورهان سارگون [10 ]
لفتر کوچوکاندونیادیس [11 ]
بازیکنان ذخیره ترکیه
شوکرو ارسوی[ 12 ]
بولت اکن[ 13 ]
براتلجیل[ 14 ]
دینسر محمت[ 15 ]
ندیم دوگان[ 16 ]
اردم ناچی[ 17 ]
کاچمز آکگون[ 18 ]
برمن احمت[ 19 ]
اونارچی نکمی[ 20 ]
آیتاچ کادری[ 21 ]
یوشکون تاش[ 22 ]
تیم داوری
داور اول: Esteban MARINO (URU)
داور دوم: Vincenzo ORLANDINI (ITA)
داور سوم: Ernest SCHONHOLZER (SUI)