بازی مجارستان و آلمان غربی در مرحله گروهی جام جهانی 1954 سوئیس

تاریخ بازی : یکشنبه 1333/03/30
ساعت بازی: 16:50
مکان بازی: Basel
آلفرد پاف(25)
هلموت ران(77)
ریچارد هرمن(84)
نیمه اول: ( 1 : 3 )
نیمه دوم: ( 3 : 8 )
ساندور کوکسیس(3)
فرنس پوشکاش(17)
ساندور کوکسیس(21)
ناندور هیدکوتی(52)
ناندور هیدکوتی(54)
ساندور کوکسیس(69)
جوزف توت(75)
ساندور کوکسیس(78)
بازیکنان اصلی آلمان غربی
[ 3 ]ورنر کولمایر
[ 4 ]هانس باوئر
[ 6 ]هرست اکل
[ 7 ]یوپ پوسیپال
[ 9 ]پائول مبوس
[ 10 ]ورنر لیبلیش
[ 12 ]هلموت ران
[ 16 ]فریتس والتر
[ 17 ]ریچارد هرمن
[ 19 ]آلفرد پاف
[ 22 ]هاینتس کیویاتکوفسکی
بازیکنان ذخیره آلمان غربی
[ 1 ]تونی تورک
[ 2 ]فریتس لاباند
[ 5 ]هربرت ارهارت
[ 8 ]کارل مایل
[ 11 ]کارل هاینتس متسنر
[ 13 ]مکس مورلاک
[ 14 ]برنی کلوت
[ 15 ]اوتمار والتر
[ 18 ]اولی بیزینگر
[ 20 ]هانس شیفر
[ 21 ]هاینتس کوبش
بازیکنان اصلی مجارستان
جولا گروژیچ [1 ]
ینو بوزکانسکی [2 ]
جولا لورانت [3 ]
میهای لانتوش [4 ]
جوزف بوژیک [5 ]
جوزف زاکاریاس [6 ]
جوزف توت [7 ]
ساندور کوکسیس [8 ]
ناندور هیدکوتی [9 ]
فرنس پوشکاش [10 ]
زولتان تیبور [11 ]
بازیکنان ذخیره مجارستان
بلا کاپراتی[ 12 ]
پال وارهیدی[ 13 ]
ایمره کوواچ[ 14 ]
فرنس سویکا[ 15 ]
لاسلو بودایی[ 16 ]
فرنس ماخوش[ 17 ]
لایوش چورداش[ 18 ]
پیتر پاراتوش[ 19 ]
میهای توت[ 20 ]
شاندور گلر[ 21 ]
گزا گویاش[ 22 ]
تیم داوری
داور اول: Willy H.E. LING (ENG)
داور دوم: Werner SCHICKER (SUI)
داور سوم: Benjamin Mervyn GRIFFITHS (WAL)