بازی انگلستان و بلژیک در مرحله گروهی جام جهانی 1954 سوئیس

تاریخ بازی : پنج شنبه 1333/03/27
ساعت بازی: 18:10
مکان بازی: Basel
لئوپولد آنول(5)
ریک کوپنس(67)
لئوپولد آنول(71)
جیمی دیکنسون(94) - گل به خود ی
نیمه اول: ( 1 : 2 )
نیمه دوم: ( 3 : 3 )
ایور برودیس(26)
نات لوفت هائوس(36)
ایور برودیس(63)
نات لوفت هائوس(91)
بازیکنان اصلی بلژیک
[ 1 ]لئوپولد گرنی
[ 2 ]مارسل دریس
[ 3 ]آلفونس فان برانت
[ 4 ]کونستانت هوییسمانس
[ 5 ]لوییس کاره
[ 6 ]ویکتور مس
[ 8 ]دنسی هوف
[ 9 ]ریک کوپنس
[ 10 ]لئوپولد آنول
[ 11 ]جوزف مرمانس
[ 16 ]پیتر فان دن بوش
بازیکنان ذخیره بلژیک
[ 7 ]جوزف فیلرس
[ 12 ]چارلز گیرتس
[ 13 ]هنری دیریکس
[ 14 ]رابرت فان کرکهون
[ 15 ]پولی فان دن بوش
[ 17 ]ریموند اوسلوس
[ 18 ]جف فان در لیندن
[ 19 ]جو باکائرت
[ 20 ]رابرت مائرتنس
[ 21 ]جین فان استین
[ 22 ]لوک فان هویوگن
بازیکنان اصلی انگلستان
گیلبرت مریک [1 ]
رون استانیفورس [2 ]
راجر بایرن [3 ]
بیلی رایت [4 ]
سید اوون [5 ]
جیمی دیکنسون [6 ]
استنلی متیوز [7 ]
ایور برودیس [8 ]
نات لوفت هائوس [9 ]
تامی تیلور [10 ]
تام فینی [11 ]
بازیکنان ذخیره انگلستان
تد برگن[ 12 ]
کن گیرین[ 13 ]
بیل مک گاری[ 14 ]
دنیس ویلشائو[ 15 ]
آلبرت کوییکسال[ 16 ]
جیمی مولن[ 17 ]
آلنبی چیلتون[ 18 ]
کن آرمسترانگ[ 19 ]
بدفورد جزارد[ 20 ]
جان هاینس[ 21 ]
هری هوپر[ 22 ]
تیم داوری
داور اول: Emil SCHMETZER (FRG)
داور دوم: Karl BUCHMUELLER (SUI)
داور سوم: Willy RUFFLI (SUI)