بازی مجارستان و کره جنوبی در مرحله گروهی جام جهانی 1954 سوئیس

تاریخ بازی : پنج شنبه 1333/03/27
ساعت بازی: 18:00
مکان بازی: Zurich
نیمه اول: ( 0 : 4 )
نیمه دوم: ( 0 : 9 )
فرنس پوشکاش(12)
میهای لانتوش(18)
ساندور کوکسیس(24)
ساندور کوکسیس(36)
ساندور کوکسیس(50)
زولتان تیبور(59)
پیتر پاراتوش(75)
پیتر پاراتوش(83)
فرنس پوشکاش(89)
بازیکنان اصلی کره جنوبی
[ 1 ]هونگ دوک جونگ
[ 2 ]پارک کیو چونگ
[ 3 ]پارک یای سانگ
[ 4 ]کنگ چانگ گی
[ 6 ]مین باینگ د
[ 8 ]چویی چونگ مین
[ 9 ]وو سانگ کوون
[ 10 ]سانگ ناک وون
[ 11 ]چونگ نام سیک
[ 16 ]چویی یونگ کوانگ
[ 17 ]پارک ایل کاپ
بازیکنان ذخیره کره جنوبی
[ 5 ]لی سانگ یی
[ 7 ]لی سائو نام
[ 12 ]هان هنگ چول
[ 13 ]لی جونگ کاپ
[ 14 ]هان چونگ وا
[ 15 ]کیم جی سونگ
[ 18 ]چویی یونگ کن
[ 19 ]لی کی جو
[ 20 ]یونگ کوک چین
بازیکنان اصلی مجارستان
جولا گروژیچ [1 ]
ینو بوزکانسکی [2 ]
جولا لورانت [3 ]
میهای لانتوش [4 ]
جوزف بوژیک [5 ]
ساندور کوکسیس [8 ]
فرنس پوشکاش [10 ]
زولتان تیبور [11 ]
فرنس سویکا [15 ]
لاسلو بودایی [16 ]
پیتر پاراتوش [19 ]
بازیکنان ذخیره مجارستان
جوزف زاکاریاس[ 6 ]
جوزف توت[ 7 ]
ناندور هیدکوتی[ 9 ]
بلا کاپراتی[ 12 ]
پال وارهیدی[ 13 ]
ایمره کوواچ[ 14 ]
فرنس ماخوش[ 17 ]
لایوش چورداش[ 18 ]
میهای توت[ 20 ]
شاندور گلر[ 21 ]
گزا گویاش[ 22 ]
تیم داوری
داور اول: Raymond VINCENTI (FRA)
داور دوم: Albert VON GUNTER (SUI)
داور سوم: Carl Erich STEINER (AUT)