بازی اروگوئه و برزیل در مرحله گروهی جام جهانی 1950 برزیل

تاریخ بازی : یکشنبه 1329/04/25
ساعت بازی: 15:00
مکان بازی:
فریاکا(47)
نیمه اول: ( 0 : 0 )
نیمه دوم: ( 1 : 2 )
خوان اسکیافینو(66)
آلسیدس گیگا(79)
بازیکنان اصلی برزیل
[ 0 ]آگوستو
[ 0 ]باربوسا
[ 0 ]بیگده
[ 0 ]چیکو
[ 0 ]دانیلو آلویم
[ 0 ]بااویر
[ 0 ]فریاکا
[ 0 ]ژیر
[ 0 ]ژووینال
[ 0 ]زیزینیهو
[ 0 ]آدمیر
بازیکنان ذخیره برزیل
[ 0 ]بالتازار
[ 0 ]آدازینیهو
[ 0 ]آلفردو
[ 0 ]کاستیلیهو
[ 0 ]ال دو آمپارو
[ 0 ]نیلتون سانتوس
[ 0 ]رودریگز
[ 0 ]مانکا
[ 0 ]ننا
[ 0 ]نورونیها
[ 0 ]روی
بازیکنان اصلی اروگوئه
ویکتور رودریگز آندرا [0 ]
روکه ماسپولی [0 ]
اسکار میگوئز [0 ]
اوزبیو تخرا [0 ]
خوان اسکیافینو [0 ]
خولیو پرز [0 ]
ابدولیو وارلا [0 ]
ماتیاس گونزالس [0 ]
روبن ماران [0 ]
شوبرت گامبتا [0 ]
آلسیدس گیگا [0 ]
بازیکنان ذخیره اروگوئه
ویلیام مارتینز[ 0 ]
خوان بورگنو[ 0 ]
خوان کارلوس گونزالس[ 0 ]
خولیو سزار بریتوس[ 0 ]
لوییس ریخو[ 0 ]
رودولفو پینی[ 0 ]
واشینگتن ارتونو[ 0 ]
هکتور ویلچس[ 0 ]
ارنستو ویدال[ 0 ]
آنیبال پاز[ 0 ]
کارلوس رومرو[ 0 ]
تیم داوری
داور اول: George READER (ENG)
داور دوم: Arthur ELLIS (ENG)
داور سوم: George MITCHELL (SCO)