بازی برزیل و سوئد در مرحله گروهی جام جهانی 1950 برزیل

تاریخ بازی : یکشنبه 1329/04/18
ساعت بازی: 15:00
مکان بازی:
سونه آندرسون(67)
نیمه اول: ( 0 : 3 )
نیمه دوم: ( 1 : 7 )
آدمیر(17)
آدمیر(36)
چیکو(39)
آدمیر(52)
آدمیر(58)
مانکا(85)
چیکو(88)
بازیکنان اصلی سوئد
[ 0 ]لنارت اسکوگلوند
[ 0 ]کالی سونسون
[ 0 ]کارل اریک پالمر
[ 0 ]کنوت نوردهال
[ 0 ]لنارت سامیولسون
[ 0 ]استلان نیلسون
[ 0 ]استیگ سوندکیست
[ 0 ]سونه آندرسون
[ 0 ]اینگوار گارد
[ 0 ]اریک نیلسون
[ 0 ]هانس جپسون
بازیکنان ذخیره سوئد
[ 0 ]بررو ملبرگ
[ 0 ]اله الوند
[ 0 ]تورستن لیندبرگ
[ 0 ]اینگوار ریدل
[ 0 ]ایگون جانسون
[ 0 ]گونار یوهانسون
[ 0 ]آرنه مانسون
بازیکنان اصلی برزیل
آدمیر [0 ]
آگوستو [0 ]
باربوسا [0 ]
بیگده [0 ]
چیکو [0 ]
دانیلو آلویم [0 ]
ژیر [0 ]
بااویر [0 ]
ژووینال [0 ]
مانکا [0 ]
زیزینیهو [0 ]
بازیکنان ذخیره برزیل
آلفردو[ 0 ]
فریاکا[ 0 ]
آدازینیهو[ 0 ]
بالتازار[ 0 ]
کاستیلیهو[ 0 ]
ال دو آمپارو[ 0 ]
نیلتون سانتوس[ 0 ]
رودریگز[ 0 ]
ننا[ 0 ]
نورونیها[ 0 ]
روی[ 0 ]
تیم داوری
داور اول: Arthur ELLIS (ENG)
داور دوم: Prudencio GARCIA (USA)
داور سوم: Charles DE LA SALLE (FRA)