بازی برزیل و سوئیس در مرحله گروهی جام جهانی 1950 برزیل

تاریخ بازی : چهارشنبه 1329/04/07
ساعت بازی: 15:00
مکان بازی: Sao Paulo
جکی فاتون(17)
جکی فاتون(88)
نیمه اول: ( 1 : 2 )
نیمه دوم: ( 2 : 2 )
آلفردو(3)
بالتازار(32)
بازیکنان اصلی سوئیس
[ 0 ]راجر باکی
[ 0 ]اولیور اگیمن
[ 0 ]آندره نویری
[ 0 ]جورج اشتوبر
[ 0 ]جکی فاتون
[ 0 ]هانس پیتر فریلندر
[ 0 ]جین تامینی
[ 0 ]رنه بادر
[ 0 ]راجر کینشه
[ 0 ]گرهارت لوزنتی
[ 0 ]فردی بیکل
بازیکنان ذخیره سوئیس
[ 0 ]کیکی آنتنن
[ 0 ]هانس زیگینت هالر
[ 0 ]کورت ری
[ 0 ]رودی گوگا
[ 0 ]والتر برلی
[ 0 ]آدولف هاگ
[ 0 ]ایگینیو کورودی
[ 0 ]فلیسه زولدینی
بازیکنان اصلی برزیل
بالتازار [0 ]
آلفردو [0 ]
آگوستو [0 ]
باربوسا [0 ]
بااویر [0 ]
فریاکا [0 ]
ژووینال [0 ]
مانکا [0 ]
نورونیها [0 ]
روی [0 ]
آدمیر [0 ]
بازیکنان ذخیره برزیل
آدازینیهو[ 0 ]
بیگده[ 0 ]
چیکو[ 0 ]
دانیلو آلویم[ 0 ]
کاستیلیهو[ 0 ]
ال دو آمپارو[ 0 ]
نیلتون سانتوس[ 0 ]
رودریگز[ 0 ]
ژیر[ 0 ]
ننا[ 0 ]
زیزینیهو[ 0 ]
تیم داوری
داور اول: Ramon AZON ROMA (ESP)
داور دوم: Sergio BUSTAMANTE (CHI)
داور سوم: Cayetano DE NICOLA (PAR)