بازی ایتالیا و مجارستان در مرحله فینال جام جهانی 1938 فرانسه

تاریخ بازی : یکشنبه 1317/03/29
ساعت بازی: 17:00
مکان بازی: Paris/Colombes
پال تیتکوس(8)
جورج شاروشی(70)
نیمه اول: ( 1 : 3 )
نیمه دوم: ( 2 : 4 )
جینو کولاوسی(6)
سیلویو پیولا(16)
جینو کولاوسی(35)
سیلویو پیولا(82)
بازیکنان اصلی مجارستان
[ 0 ]ینو وینسه
[ 0 ]پال تیتکوس
[ 0 ]شاندور بیرو
[ 0 ]گیولا زنجلر
[ 0 ]آنتال سابو
[ 0 ]آنتال سالایی
[ 0 ]فرنس ساس
[ 0 ]جورج شاروشی
[ 0 ]جورج سوچ
[ 0 ]جولا لازار
[ 0 ]جولا پولگار
بازیکنان ذخیره مجارستان
[ 0 ]میهالی بایرو
[ 0 ]یانوش دوداش
[ 0 ]جوزف هادا
[ 0 ]جوزف پیلینکاس
[ 0 ]جوزف تیوری
[ 0 ]لایوش کورانی
[ 0 ]لاسلو چه
[ 0 ]ایستوان بالوغ
[ 0 ]بلا ساروسی
[ 0 ]گزا تولدی
[ 0 ]ویلموس کوهوت
بازیکنان اصلی ایتالیا
میکله آندرئولو [0 ]
پیترو راوا [0 ]
پیترو سرانتونی [0 ]
سیلویو پیولا [0 ]
آلدو اولیویری [0 ]
آلفردو فونی [0 ]
آمدئو بیاواتی [0 ]
جینو کولاوسی [0 ]
جووانی فراری [0 ]
جوزف میازا [0 ]
اوجو لوکاتلی [0 ]
بازیکنان ذخیره ایتالیا
آلدو دوناتی[ 0 ]
ماریو پرازولو[ 0 ]
پیترو پاسیناتی[ 0 ]
پیترو فرراریس[ 0 ]
رناتو اولمی[ 0 ]
سرجیو برتونی[ 0 ]
ماریو جنتا[ 0 ]
گویدو مازتی[ 0 ]
برونو چیزو[ 0 ]
کارلو چرسولی[ 0 ]
ارالدو مونزجلیو[ 0 ]
تیم داوری
داور اول: George CAPDEVILLE (FRA)
داور سوم: Augustin KRIST (TCH)