بازی مجارستان و سوئد در مرحله نیمه نهایی جام جهانی 1938 فرانسه

تاریخ بازی : پنج شنبه 1317/03/26
ساعت بازی: 18:00
مکان بازی: Paris
آرن نایبرگ(1)
نیمه اول: ( 1 : 3 )
نیمه دوم: ( 1 : 5 )
سون یاکوبسون(19) - گل به خود ی
پال تیتکوس(37)
گیولا زنجلر(39)
جورج شاروشی(65)
گیولا زنجلر(85)
بازیکنان اصلی سوئد
[ 0 ]هری اندرسون
[ 0 ]هنوک آبراهامسون
[ 0 ]ایوار اریکسون
[ 0 ]کورت سوانستروم
[ 0 ]اوله کالگرن
[ 0 ]سون یاکوبسون
[ 0 ]سون یوناسون
[ 0 ]گوستاو وتراستروم
[ 0 ]آرن نایبرگ
[ 0 ]اریک آلمگرن
[ 0 ]تور کلر
بازیکنان ذخیره سوئد
[ 0 ]سون آنگر
[ 0 ]لنارت بونایک
[ 0 ]هری نیلسون
[ 0 ]کورت برگستن
[ 0 ]اریک نیلسون
[ 0 ]کارل اریک گران
[ 0 ]کنوت هانسون
[ 0 ]گوستاو سیوبرگ
[ 0 ]آکه اندرسون
[ 0 ]آرن لیندرهولم
[ 0 ]اریک پرسون
بازیکنان اصلی مجارستان
جولا لازار [0 ]
گیولا زنجلر [0 ]
جورج شاروشی [0 ]
گزا تولدی [0 ]
آنتال سابو [0 ]
آنتال سالایی [0 ]
فرنس ساس [0 ]
جوزف تیوری [0 ]
لایوش کورانی [0 ]
پال تیتکوس [0 ]
شاندور بیرو [0 ]
بازیکنان ذخیره مجارستان
جورج سوچ[ 0 ]
جولا پولگار[ 0 ]
ایستوان بالوغ[ 0 ]
یانوش دوداش[ 0 ]
ینو وینسه[ 0 ]
جوزف هادا[ 0 ]
جوزف پیلینکاس[ 0 ]
میهالی بایرو[ 0 ]
بلا ساروسی[ 0 ]
لاسلو چه[ 0 ]
ویلموس کوهوت[ 0 ]
تیم داوری
داور اول: Lucien LECLERCQ (FRA)
داور دوم: Johannes Francisco VAN MOORSEL (NED)
داور سوم: Giuseppe SCARPI (ITA)