بازی ایتالیا و فرانسه در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی 1938 فرانسه

تاریخ بازی : یکشنبه 1317/03/22
ساعت بازی: 17:00
مکان بازی: Paris/Colombes
اسکار هایسرر(10)
نیمه اول: ( 1 : 1 )
نیمه دوم: ( 1 : 3 )
جینو کولاوسی(9)
سیلویو پیولا(51)
سیلویو پیولا(72)
بازیکنان اصلی فرانسه
[ 0 ]لوران دای لورتو
[ 0 ]اسکار هایسرر
[ 0 ]رائول دیاگنی
[ 0 ]ژان نیکولاس
[ 0 ]ژان باستین
[ 0 ]آلفرد آستون
[ 0 ]ادموند دلفور
[ 0 ]امیله وینانته
[ 0 ]اتینه ماتلر
[ 0 ]گوستاو جردن
[ 0 ]هکتور کیزنیو
بازیکنان ذخیره فرانسه
[ 0 ]چسلاو پاوالنی
[ 0 ]ژولس واندورن
[ 0 ]ژولین داریویی
[ 0 ]لوسین جاسیرون
[ 0 ]ماریو زیتلی
[ 0 ]میشل براسا
[ 0 ]رنه لنس
[ 0 ]عبدلقادر بن بوعلی
[ 0 ]فرانسوا برباتی
[ 0 ]ایگنیس کوالزیک
[ 0 ]روگر کورتوییس
بازیکنان اصلی ایتالیا
میکله آندرئولو [0 ]
پیترو راوا [0 ]
پیترو سرانتونی [0 ]
سیلویو پیولا [0 ]
آلدو اولیویری [0 ]
آلفردو فونی [0 ]
آمدئو بیاواتی [0 ]
جینو کولاوسی [0 ]
جووانی فراری [0 ]
جوزف میازا [0 ]
اوجو لوکاتلی [0 ]
بازیکنان ذخیره ایتالیا
آلدو دوناتی[ 0 ]
ماریو پرازولو[ 0 ]
پیترو پاسیناتی[ 0 ]
پیترو فرراریس[ 0 ]
رناتو اولمی[ 0 ]
سرجیو برتونی[ 0 ]
ماریو جنتا[ 0 ]
گویدو مازتی[ 0 ]
برونو چیزو[ 0 ]
کارلو چرسولی[ 0 ]
ارالدو مونزجلیو[ 0 ]
تیم داوری
داور اول: Louis Andre BAERT (BEL)
داور سوم: Ivan EKLIND (SWE)