بازی برزیل و چکسلواکی در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی 1938 فرانسه

تاریخ بازی : یکشنبه 1317/03/22
ساعت بازی: 17:00
مکان بازی: Bordeaux
اودریچ نجدلی(65)
نیمه اول: ( 0 : 1 )
نیمه دوم: ( 1 : 1 )
لئونیداس(30)
بازیکنان اصلی چکسلواکی
[ 0 ]اودریچ نجدلی
[ 0 ]لادیسلاو سیمونک
[ 0 ]ویلاستیمیل کپکی
[ 0 ]جوزف لادل
[ 0 ]آنتونین پی یو سی
[ 0 ]فردیناند دائوییک
[ 0 ]فرانتیسک پلانیکا
[ 0 ]جان ریحا
[ 0 ]یاروسلاف بوسک
[ 0 ]یاروسلاف بورگر
[ 0 ]جوزف کوستیلک
بازیکنان ذخیره چکسلواکی
[ 0 ]پاول سرنی
[ 0 ]جوزف اورس
[ 0 ]کارل بارکت
[ 0 ]کارل کولسکی
[ 0 ]کارل سنکی
[ 0 ]اولدریک رولسی
[ 0 ]اوتاکار نوزیر
[ 0 ]واسلاف هوراک
[ 0 ]وویتچ براداچ
[ 0 ]جوزف زمان
[ 0 ]آرنوست کروز
بازیکنان اصلی برزیل
ماچادو [0 ]
مارتیم [0 ]
پراشیو [0 ]
رومئو [0 ]
لوپژ [0 ]
آفونسینهو [0 ]
دومینگوئز دا گویا [0 ]
هرکولس [0 ]
والتر گولارت [0 ]
زیز پروکوپیو [0 ]
لئونیداس [0 ]
بازیکنان ذخیره برزیل
لویسینهو[ 0 ]
ناریز[ 0 ]
نیگینهو[ 0 ]
پیتسکو[ 0 ]
روبرتو[ 0 ]
جیو[ 0 ]
آرجیمیرو[ 0 ]
باتاتیز[ 0 ]
برندائو[ 0 ]
بریتو[ 0 ]
تیم[ 0 ]
تیم داوری
داور اول: Pal VON HERTZKA (HUN)
داور دوم: Giuseppe SCARPI (ITA)
داور سوم: Charles DE LA SALLE (FRA)
دوره جامع دیجیتال مارکتینگ
آکادمی ایران دیما
ارتباط در واتس اپ
09152666888