بازی چکسلواکی و هلند در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی 1938 فرانسه

تاریخ بازی : یکشنبه 1317/03/15
ساعت بازی: 18:30
مکان بازی: Le Havre
نیمه اول: ( 0 : 0 )
نیمه دوم: ( 0 : 0 )
جوزف کوستیلک(93)
جوزف زمان(111)
اودریچ نجدلی(118)
بازیکنان اصلی هلند
[ 0 ]فرانس فان در وین
[ 0 ]کیک اسمیت
[ 0 ]لین فنته
[ 0 ]موک وبر
[ 0 ]پاک فان هیل
[ 0 ]فرانک ولس
[ 0 ]آدرین فان ماله
[ 0 ]باس پائو
[ 0 ]برتس کالدنهاو
[ 0 ]برتوس دی هاردر
[ 0 ]ویلم آندریسن
بازیکنان ذخیره هلند
[ 0 ]رنه پیجپرس
[ 0 ]کارل اومس
[ 0 ]هندریکوس پلنتر
[ 0 ]فرانس هوگنبرک
[ 0 ]دیک بین
[ 0 ]آری دی وینتر
[ 0 ]هنک فان اسپاندوک
[ 0 ]نیک میشل
[ 0 ]پیت دی بوئر
[ 0 ]پیت پونت
[ 0 ]داف دراک
بازیکنان اصلی چکسلواکی
فرانتیسک پلانیکا [0 ]
جان ریحا [0 ]
یاروسلاف بوسک [0 ]
یاروسلاف بورگر [0 ]
جوزف کوستیلک [0 ]
جوزف زمان [0 ]
فردیناند دائوییک [0 ]
اودریچ نجدلی [0 ]
لادیسلاو سیمونک [0 ]
اولدریک رولسی [0 ]
ویلاستیمیل کپکی [0 ]
بازیکنان ذخیره چکسلواکی
جوزف لادل[ 0 ]
کارل بارکت[ 0 ]
کارل کولسکی[ 0 ]
آرنوست کروز[ 0 ]
پاول سرنی[ 0 ]
جوزف اورس[ 0 ]
آنتونین پی یو سی[ 0 ]
کارل سنکی[ 0 ]
اوتاکار نوزیر[ 0 ]
واسلاف هوراک[ 0 ]
وویتچ براداچ[ 0 ]
تیم داوری
داور اول: Lucien LECLERCQ (FRA)
داور دوم: D. OLIVE (FRA)
داور سوم: Victor SDEZ (FRA)
دوره جامع دیجیتال مارکتینگ
آکادمی ایران دیما
ارتباط در واتس اپ
09152666888