جام جهانی 2018 روسیه

مقدماتی جام جهانی 2018 - قاره آفریقا

سومالی - نیجر

بازی رفت
0 : 2
1394/07/17 12:30:00

سودان جنوبی - موریتانی

بازی رفت
1 : 1
1394/07/16 08:00:00

گامبیا - نامیبیا

بازی رفت
1 : 1
1394/07/17 17:00:00

سائوتومه و پرینسیپ - اتیوپی

بازی رفت
1 : 0
1394/07/16 15:00:00

چاد - سیرالئون

بازی رفت
1 : 0
1394/07/18 14:30:00

کومور - لسوتو

بازی رفت
0 : 0
1394/07/15 12:00:00

جیبوتی - سوازیلند

بازی رفت
0 : 6
1394/07/17 13:00:00

اریتره - بوتسوانا

بازی رفت
0 : 2
1394/07/18 13:00:00

سیشل - بوروندی

بازی رفت
0 : 1
1394/07/15 00:20:15

مقدماتی جام جهانی در سایر قاره ها