با کلیک روی نام هر تیم به اطلاعات بیشتری دست یابید:
  • اطلاعات فوتبال آن کشور
  • اخبار مربوط به تیم
  • گالری تصاویر و ویدئوی تیم
  • ستارگان سابق تیم
  • رنکینگ در جهان و قاره
  • افتخارات و حضور در جام جهانی
  • برنامه بازی ها در جام جهانی
  • تاریخچه بازی با هم گروهان